HR’s gezocht voor onderzoek naar taaltrainingsbeleid

- Nieuws & pers

Wat zijn de behoeften van bedrijven op het vlak van taaltrainingen? Welke rol is er in de toekomst weggelegd voor de trainingsprovider?
Hoe zien bedrijven hun taaltrainingsbeleid evolueren?

De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) zoekt naar antwoorden op deze vragen en organiseert daarom in samenwerking met ElaN Languages een onderzoek naar
innovatieve L&D in het internationale bedrijfsleven.

Doel van het onderzoek: inzicht krijgen in de behoeften, wensen en ideeën van het bedrijfsleven om zo tot een geïntegreerd, schaalbaar, performant en
optimaal economisch trainingsmodel te komen.

Enquête
Voor dit onderzoek is de KU Leuven op zoek naar HR-Directors en andere beleidsverantwoordelijken die bereid zijn om middels een vraaggesprek van max. 2 uur
hun ervaring en visie over dit thema te delen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wim Vanschooren (wim@elanlanguages.com), Managing Director van ElaN Languages, en dit voor eind oktober 2014.
De door de KU Leuven verkregen informatie wordt als vertrouwelijk behandeld en zal niet ter beschikking worden gesteld van derden.