Managerstaal: To bobo or not to bobo

Managerstaal: To bobo or not to bobo
- e-Flash

U bent een man – of vrouw – die er geen doekjes om windt, ook niet als de situatie héél precair wordt. Ahhh … zo hebben we het graag. Want heldere taal brengt áltijd de oplossing. In goede, maar zeker in slechte tijden. En toch bezigen heel wat managers net op die barre momenten een ondoorgrondelijk lingo. In populaire kringen ook wel bekend als ‘bobotaal’. Een lettersoepje dat er fraai uitziet, maar smaakt naar … niets.

Eend als bobodetector
Het proces gebeurt uit momenten die veranderen. Nog eentje? De invulling zal actiegericht moeten zijn. En een derde om het af te leren. We moeten buiten onze kaders inzoomen op nieuwe invalshoeken die de sleutel vormen tot meer greep op dynamische processen. Bobotaal hangt aan elkaar van rare constructies en vage zinsneden. Gegarandeerd tweemaal lezen voor u begrijpt waar het überhaupt over gaat. En dat is meteen uw lakmoesproef. Hoort u een boodschap waarvan de betekenis even snel wegvloeit als water van een eend? Bingo, dan hebt u te maken met een fraai stukje bobotaal.

Wie van de drie
De bobotaalgebruikers houden het niet bij die drie voorbeeldjes hierboven. Was dat maar zo. Er zijn nog honderden andere voorbeelden. Zoveel dat u zich erop kunt abonneren via Twitter. Of een verklaring kunt zoeken voor de misbaksels over een specifiek ankerwoord, zoals ‘ambitie’. Wat al die voorbeelden met elkaar gemeen hebben? Elke constructie draait rond een van deze drie pijlers: een eufemisme, een anglicisme of gewichtig-klinkend-maar-leeg jargon.

Olympisch rond de pot draaien
Helemaal niets mis met vakjargon, trouwens. Tenminste … als iedereen – maar dan ook echt iedereen – binnen uw organisatie exact weet waarover het gaat. Want alleen dan voorkomt u ‘herinterpretaties’. Leg uw eigen frasen daarom steevast op de onderzoekstafel. En ontleed ze tot in de kleinste connotatie. Zoek met argusogen naar blasé passages en fileer ze uit uw tekst. Laat u inspireren door de column van taalverwonderaar Paulien Cornelisse.
En zeil vervolgens nog even door naar de Vaagtaalbevechters die tegen onnodig Engels strijden.

Mocht u zich toch nog blijven verslikken in vage bobotaalpap ... ElaN verheldert uw boodschap tot de essentie doeltreffend aankomt bij echt iedereen.