Hoe zegt u 'gezellig' in het Engels?

Hoe zegt u 'gezellig' in het Engels?
- e-Flash

Uw taal zit vol gaten! Niet uw schuld maar gewoon een algemeen verschijnsel. En het is ook alleen een probleem als u vertaler bent. Want sommige woorden zijn zó specifiek dat er geen vertaling voor bestaat. ‘Gezellig’ bijvoorbeeld. Dat kunt u in het Engels wel als ‘cosy’ aan de man proberen te brengen. Maar dan bent u er toch nog niet helemaal, vrees ik. Gelukkig zijn er een hoop knappe vertaalkoppen die u een bruikbare oplossing voorschotelen.

Taalleemte
Iets wat zich laat kennen door zijn afwezigheid, is een ‘leemte’. En dat soort dingen heb je dus ook in de taal. Daar heten ze … ‘taalleemte’. Jaha, soms moet het echt niet gekker worden, hoor. Het heeft alles te maken met ‘concepten benoemen’. De ene taalgroep legt accenten die verschillen van een andere. Afhankelijk van ideologische, culturele of geografische factoren. Extreem voorbeeld? Apartheid in Zuid-Afrika. Een uniek systeem in één specifiek land dat dus ook geen vertaling kreeg. Net zoals perestrojka of glasnost.

Retourtje Nederlands
Dat fenomeen van onvertaalbare woorden doet zich niet alleen in het Nederlands voor. Ook het Engels heeft niet voor elk ‘vreemd’ woord een passende vertaling. Ga daar maar eens aan staan, hé. Als u een bepaald concept niet met een eigen woord kunt benoemen, is dat een teken aan de wand. Yep, in uw taalgemeenschap leeft dan het gevoel dat u dat concept niet als zodanig hoeft te benoemen. Anders hadden de slimsten uit de taalklas van uw moedertaalsprekers wel al een voorstel naar de commissie voor nieuwe woorden gestuurd. Om het u toch nog een beetje bevattelijk te maken, gaan illustratoren dan maar aan de slag met potlood en papier.

Mag het ook bewegen?
Je zult het altijd zien. Komt er eentje met een goed idee, dan legt de volgende de lat met een gezonde kwak creativiteit meteen een heel stuk hoger. Zo ook kunstenaar Mark Cuyos. Hij vond de tekeningetjes bij de onvertaalbare concepten best geinig. Alleen vroeg hij zich af waarom het allemaal zo oubollig moest. We leven toch niet voor niets in tijden van grafische spitsvondigheid? Dus schoof hij potloden en papier aan de kant. Om plaats te maken voor bewegende gif’s.
Zo krijgt u telkens een minifilm van het onvertaalbare concept. Sit back, relax and enjoy the untranslatable word show!